Kære Kunder. Vi arbejder på højtryk for at opdater webshoppen, og sætte nye men velkendte vare ind. Vi håber på at alt er klart så vi kan åbne på fredag.TAK for tålmodigheden.